Robert Folkesson

Active Solution

Federerad säkerhet med IdentityServer och ASP.NET Core

IdentityServer hjälper dig att använda protokoll som OpenID Connect och WS-Federation för att skapa Single Sign On-lösningar som fungerar i webbläsare, appar eller när olika servrar behöver kommunicera med varandra.

I den här sessionen går vi igenom hur du sätter upp en Single-Sign-On lösning med IdentityServer 4 som bygger på .NET Core. Vi kikar också på vad som är nytt i Core vad gäller Claims-baserad säkerhet, samt visar hur du kan integrera mot olika identitetstjänster som Azure AD, Google och Facebook.

Robert Folkesson

Robert har sysslat med olika former av Internet-relaterad utveckling och distribuerade system i över femton år och arbetar idag som teknisk chef på Active Solution. Tidigare arbetade han som arkitekt i utvecklar- och plattformsgruppen inom Microsoft Sverige, där han bl.a. tidigt hjälpte kunder och partners att migrera och bygga nya Windows Azure-baserade tjänster. Robert är en uppskattad och frekvent talare på utvecklarkonferenser som TechDays, Swetugg och DevSum.