This pages is about Swetugg Stockholm 2020. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Moa Gardell

Softronic, Lead Developer, Konsult, Civilingenjör

Teknikskifte från databas till service bus
Telerummet, Monday 10:10 - 11:00

Ett system kan gå bra i många år, fungera som tänkt. Men så plötsligt händer något, belastningen ökar och systemet blir trögt, nya fel uppträder. Svarstiderna förlängs och användarna börjar höra av sig. Hur identifierar man vad som är flaskhalsen i flödet, vad som skulle göra störst nytta vid förändring? Hur sker effektiv felsökning i en molnbaserad lösning hos Azure? Hur inser man att nuvarande implementation inte är skalbar mot förväntad ökad belastning? Och när behovet har identifierats, hur går man tillväga för att byta ut underliggande teknik i det mest centrala flödet i ett system? Hur implementera integration mot Azure Service Bus, vilka vägval uppstod och hur navigera kring dem? Vad var risken och hur reducerades den? Och slutligen, vad hände sen?

Moa beskriver ett års arbete, från identifiering av problem i befintlig förvaltning till beslut och implementation av teknikskifte.

Moa Gardell

Moa arbetar som systemutvecklare och konsult. Moa är intresserad av helhetsbilden i ett system, hur det hänger samman, varför det agerar som det gör i olika situationer. Varför tänkt beteende skiljer sig från faktiskt beteende, var det förståelsen för användarens behov som behövde förbättras? Eller implementationen av dem? Hur felsöker man för att identifiera vad som skulle innebära en verklig förbättring i ett system?

Moa är i grunden civilingenjör i medicinsk teknik. Riskmedvetenhet, problemlösning och sökande efter samband är hennes drivkrafter.