This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Uppförandekod

Alla deltagare, presentatörer, sponsorer och medhjälpare på vår konferens måste acceptera denna uppförandekod. Arrangörerna kommer att genomdriva policyn under hela konferensen. Vi förväntar oss ett bra samarbete från alla deltagare för att säkerställa en trevlig konferensupplevelse för alla.

Behöver du hjälp?

Kontaktuppgifter finns i de e-postmeddelanden du har fått från oss.

Den snabba versionen

Denna konferens är fast besluten att erbjuda en upplevelse fri från trakasserier oavsett kön, sexuell läggning, handikapp, utseende, kroppsstorlek, ras eller religion. Vi utövar nolltolerans när det gäller trakasserier av konferensdeltagarna. Sexualiserat språk eller sexualiserade bilder är inte lämpligt i samband med konferensen, oavsett om det rör sig om föreläsningar, seminarier, sociala evenemang, Twitter eller andra tillfällen. Konferensdeltagare som bryter mot denna policy kommer att tillrättavisas, i värsta fall genom att organisatörerna beslutar om avvisning från konferensen utan återbetalning av biljettkostnaden.

Den något längre versionen

Till trakasserier räknas exempelvis kränkande kommentarer relaterade till sexuell läggning, handikapp, utseende, storlek, ras och religion, sexuella bilder, avsiktliga hot, förföljelse, oönskad fotografering och/eller filmning, ihållande störning av föreläsningar och andra evenemang, olämplig fysisk kontakt och ovälkommen sexuell uppmärksamhet.

Deltagare som uppmanas att upphöra med trakasserande beteende förväntas uppfylla denna begäran omedelbart.

Denna policy gäller även sponsorer. Sponsorer får inte använda sexualiserade bilder, aktiviteter eller annat material. Monterpersonal skall inte använda sexualiserade kläder/uniformer/kostymer eller på annat sätt skapa en sexualiserad miljö.

Om en deltagare gör sig skyldig till trakasserier kommer konferensens organisatörer att vidta de åtgärder de anser lämpliga. Det kan röra sig om allt ifrån en varning till att deltagaren avvisas från konferensen utan återbetalning av biljettkostnaden.

Om du blir trakasserad, ser någon annan bli trakasserad, eller har några andra frågor; vänligen ta kontakt med någon av konferensens organisatörer/medhjälpare omedelbart. Organisatörer och medhjälpare kan identifieras genom att de bär t-shirts märkta med konferensens namn.

Blir du trakasserad kommer konferensens organisatörer och medhjälpare att hjälpa dig anmäla händelsen till säkerhetsansvariga på hotellet/lokalen eller till polisen. De finns där för att följa med dig eller på annat sätt vara till hjälp så att du kan känna dig trygg och säker under hela konferensen. Vi värdesätter ditt deltagande.

Vi förväntar oss att alla deltagare följer dessa riktlinjer när de är på konferensen eller andra relaterade aktiviteter.

Originalkälla: http://2012.jsconf.us/#/about & The Ada Initiative
Hjälp oss med översättningar eller andra förbättringar: http://github.com/leftlogic/confcodeofconduct.com
Denna text är licensierad enligt Creative Commons Attribution 3.0 Unported License