This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Anders Bratland

Raion AB

Att köra utan async är som att bara använda ena cylindern i en V6:a

Många är myterna om async och await då asynkron programmering är något av det mest komplexa vi kan utsätta oss för som programmerare. Med async och await gjorde Microsoft en insats för att hjälpa oss att förenkla just detta. Men vad är det som händer under ytan? Skapas det nya trådar t ex? I denna sessionen går vi igenom async och await från grunden med fokus på asp.net och slaktar några myter och reder ut några frågetecken på köpet.

Anders Bratland

Anders kombinerar sina två största passioner, programmering och att lära andra programmera genom att arbeta dels som kodknackande konsult och dels som utbildare, Microsoft Certified Trainer i expertkonsultbolaget Raion AB som han själv varit med och startat.

Anders är en välkänd talare på konferenser som TechDays, Scandinavian Developer Conference och Developer Summit. Anders är brukar också synas i olika användargrupper som DotnetForum, nForum och även som en av arrangörerna i Swenug.

Anders är en Microsoft MVP och medlem av svenska Microsoft Extended Expert Team, MEET