This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Emil Cardell

Fokuserad loghantering med Kibana och Graphana i .Net

Det finns mycket att logga i en applikation, allt från felmeddelanden till användarens beteenden. Många gånger saknar vi de verktygen vi behöver för att kunna analysera och använda all den data som vi samlar in. Med Kibana och Graphana kan vi få den insikten vi behöver i våra applikationer, både det som händer just nu men också en möjlighet att djupare analysera vad vår applikation håller på med.


I denna session kommer vi fokusera på att flytta loggarna från din applikation till Elasticsearch och InfluxDB med hjälp av LogFlow, ett flödesbaserat loghanteringsramverk. Så att du sedan kan njuta av Kibana och Graphanas magiska krafter.

Emil Cardell

Emil är alltid ute efter att hitta utvecklarlycka genom att hitta nya vägar att aktivt uppmuntrar utvecklare att gå utan för deras trygghets zon. Han är engagerad sig i flera olika utvecklaranvändargrupper, prata på konferenser och bidra till flera olika open source projekt.