This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Håkan Canberger

Ving

Introduktion till Akka.Net

Akka.Net är ett nytt open source projekt för att skriva system som är "highly concurrent, distributed, and fault tolerant". Akka.Net är en portning av Akka för Scala, som i sin tur hämtat inspiration från Erlang och idéer från tidigt 70-tal.

Vi tittar på byggstenarna i Akka.Net och ser hur det abstraherar bort svårigheter som vi normalt är tvungna att ta ta itu med när vi skriver system som ska vara concurrent, som t.ex. trådar, lås, synkronisering och race conditions. Istället fortsätter vi skriva kod som om vi bara körde på en tråd.

Även om man kan använda Akka.Net till att skriva system som är skalbara och hantera stora laster så kommer fokus i denna session att ligga på den nya programmeringsmodell (Actors-modellen) som Akka.Net för med sig som är applicerbart även på små system.

Mer info om Akka.Net

http://akkadotnet.github.io/

Håkan Canberger

Till vardags är Håkan Canberger utvecklare och arkitekt på Ving. Sedan maj 2014 är han en av utvecklarna som driver open source projektet Akka.Net.

Twitter: @hcanber
Github: HCanber