This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Henrik Ebbeskog

Active Solution

ApprovalTests – Sluta hävda dig och börja gilla istället

Ganska ofta infinner sig behovet av att man vill testa ganska komplexa saker eller objekt, vilket slutar med att man har en mängd ”assert” i slutet av testet eller liknande.

Med ApprovalTests kan man lösa det hela på smidigt sätt. Ett annat användningsområde är att man kan utgå från en ”mall” och sedan se till att slutresultatet motsvarar ”mallen” och man godkänner det.

Det är även användbart för ”legacy-system” där det inte finns tester sen tidigare, och man då kan fånga mer komplexa resultat och sedan refaktorisera kod och känna sig trygg med att man inte förstört något.


Presentationen kommer att gå igenom konceptet, grunderna och hur man kan komma igång att använda ApprovalTests.

Henrik Ebbeskog

Henrik Ebbeskog arbetar som konsult/utvecklare på Active Solution. Han har arbetat med systemutveckling, främst webbutveckling, i 13 år.

Henrik har ett särskilt intresse för kundnära lösningar där tät och ärlig kommunikation är det viktiga. Även sätt att förbättra (agila) arbetsmetoder ligger honom varmt om hjärtat.


Henrik var även med och parprogrammerade med skaparen av ApprovalTests, Llewellyn Falco, där de tog fram grunden till MVC-delen av ApprovalTests.