This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Karl Adriansson

Tretton37

Soft skills för utvecklaren

Vilket är det viktigaste verktyget i verktygslådan för att projektet ska bli lyckat och slutanvändaren glad? Enligt mig är det varken AngularJS eller Azure utan istället samarbetet mellan oss i teamet. Under den här sessionen tittar vi närmare på några av de mjukare frågor som gör att ett utvecklingsteam gör lyckade leveranser. Målet är inte att du ska gå ut från sessionen och börja en ny karriär som agil coach utan vi riktar istället fokus mot vad jag som utvecklare i teamet kan göra för att vårt samarbete ska fungera så bra som möjligt.

Karl Adriansson

Karl Adriansson arbetar som konsult på tretton37. Har arbetat med .NET-utveckling sedan 2003 och den röda tråden genom åren har varit webben tillsammans med ett intresse för vad som gör att ett utvecklingsteam levererar och har så kul som möjligt på vägen.