This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Magnus Mårtensson

Martensson Consulting

Microsoft Azure Web Jobs - det nya sättet att köra dina jobb i Molnet

Nyligen släpptes WebJobs på Microsoft Azure Plattformen vilka kör bakgrundsjobb extremt enkelt i Molnet. Magnus Mårtensson – Microsoft Azure Most Valuable Professional från Martensson Consulting – har varit med om att utveckla WebJobs (kodnamn ”Simplebatch”) från första början och varit rådgivare i att forma tjänsten till dess utseende idag. Tjänsten har inbyggd kraftfull monitorering och loggning vilken kan nås från Azure Portalen och ger dig full kontroll över dina olika jobb. Du kan lätt koda ett WebJob utan kunskap om Azure eller om Molnet genom att använda ditt favoritspråk C#, PHP, Python med flera eller bara genom ett enkelt .cmd eller .bat script. Gör dina web siter mycket mer snabba och kraftfulla genom att separera användarlogik från bakgrundsjobb vilka kan ta lång tid att köra. I den här sessionen får du en grundlig genomgång av Microsoft Azure WebJobs och du kommer inte att bygga dina applikationer likadant i framtiden utan betydligt bättre!

Magnus Mårtensson

Magnus Mårtensson är en sann underhållare samtidigt som han är produktiv. Han ler medan han blir utmanad och ger alltid mer än han tar. Han är en man med sann konsultsjäl och strävar efter att inte ta livet för seriöst eftersom, som han själv säger det, livet blir mer kul på det viset! Några av hans många passioner är att som talare nå ut och beröra sin publik, engagemang i communityaktiviteter och att organisera online och globala konferenser så som CloudBurst och Global Azure Bootcamp. Baserad i Malmö driver han konsultverksamhet med företaget Martensson Consulting som lärare och undervisare, internationell talare, process-coach och teknisk lead med fokus på allt som är Molnigt. Magnus är Microsoft Azure MVP, Azure Insider, Azure Advisor och ASP Insider. Hitta honom online med hans handle @noopman eller på hans webbplats magnusmartensson.com.