This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Ola Karlsson

UX != Magic - Grundläggande UX för utvecklare

Detta är en grundläggande session riktad mot utvecklare där vi dels går igenom vad är UX egentligen men också en del grundläggande UX och design begrepp.

Så varför är det viktigt för utvecklare att ha koll på UX?
Det finns många skäl men några av de viktigaste:

•UX ses ofta helt enkelt som grafik design men det är så mycket mer! Det handlar helt enkelt om användarens helhetsintryck (the Users Experience) av en tjänst eller produkt. Många UX bitar, både tekniska och design relaterade, är saker utvecklare kan göra eller ha värdefull input på.

•Många utvecklare ser UX som någon slags magi de inte förstår och har därmed svårt att kommunicera med designers och UX folk. Detta leder till onödiga slitningar inom projektgruppen, förlorad produktivitet och dålig stämning.

•Utvecklare som har förståelse för grundläggande UX, kan ofta själva göra mindre UX relaterade saker inom ett projekt. Saker som annars skulle behöva skickas till designern inom teamet eller till en extern resurs om man inte har en in-house designer. Sådana fram och tillbaka turer kostar tid och pengar.

•I många projekt finns det inte tid eller budget för att ta in dedikerade UX resurser och därmed kan utvecklarnas förståelse och kunskap om UX, även om den bara är grundläggande, göra en väldigt positiv skillnad på hur det som levereras till kunden tas emot.


•Utvecklare kan ibland ha en tendens att fokusera så starkt på den tekniska lösningen att de glömmer bort att i slutänden är det användare som ska använda det de bygger. Att få insikt i de grundläggande UX principerna kan ofta hjälpa utvecklare att i alla fall hålla användarna och deras behov någonstans i bakhuvudet när de jobbar.

Ola Karlsson

Ola är en social webb och XAML kille som gillar att dela kunskap. Efter många år på kontinenten "down under" är han nu tillbaka i Sverige sedan några år. Och efter att ha börjat få familjen tillrätta i hans kalla hemland här i norden, är Ola nu sugen på att dela med sig av sin passion för UX och användare.

Ola gillar konceptet "community" starkt och var under sin tid i Australien aktiv inom både Perth .NET Community of Practice och Perth UX Designer and Developer Network. Han har även talat på evenemang såsom Silverlight Code Camp i Melbourne och Microsoft Sommarkollo i Stockholm.

Ola är alltid sugen på att lära känna trevliga människor, så stöter ni på honom, gå gärna fram och säg gärna hej!