This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Robert Folkesson

Active Solution

Exempelbaserade specifikationer och tester med SpecFlow

Ibland brukar man säga att bygga rätt sak är viktigare än att bygga saken rätt. Robert skulle vilja hävda att Exempelbaserade specifikationer kan hjälpa dig att bygga både rätt sak och saken på rätt sätt, det vill säga testbar, löst kopplad och enklare att refaktorisera. Det kan också hjälpa dig att få en levande dokumentation över systemet som går att verifiera med automatiserade tester, samt ett sätt att diskutera kring krav där utvecklare är mer engagerade från start.

I den här session går Robert igenom vad exempelbaserade specifikationer - eller ”Specification by example” som upphovsmannen Gojko Adzic döpt samlingen av mönster till - är för någonting. Robert utgår från ett nyligen genomfört kundprojekt och visar hur de använde verktyget SpecFlow för att skapa automatiserade tester av ett Web API med exempelbaserade specifikationer.

Robert Folkesson

Robert har sysslat med olika former av Internet-relaterad utveckling och distribuerade system i över femton år och arbetar idag som teknisk chef på Active Solution. Tidigare arbetade han som arkitekt i utvecklar- och plattformsgruppen inom Microsoft Sverige, där han bl.a. tidigt hjälpte kunder och partners att migrera och bygga nya Windows Azure-baserade tjänster. Robert en frekvent talare på utvecklarkonferenser som TechDays, ScanDev och DevSum