This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Robert Friberg

Devrex Labs

SQL Server prestanda för utvecklare

Som utvecklare mot relationsdatabaser jobbar vi primärt med en logisk datamodell där vi oftast försöker matcha problemdomänen och sedan normaliserar till 3NF. För enklare system kan det räcka långt, men under huven är en relationsdatabas enormt komplex och ju mer kunskap du har om hur den fungerar, representerar och bearbetar data, desto mer kontroll kan du ta över prestandabitarna.

I denna presentation tar vi en titt under huven utifrån ett prestandaperspektiv, hur vi som utvecklare kan utnyttja kunskapen för att optimera prestandan i våra system samt en metodik för att löpande arbeta med prestandaförbättring. Vi använder Sql Server som exempel men kunskapen gäller i princip alla traditionella B-tree baserade relationsdatabaser.

Robert Friberg

Robert Friberg har jobbat med utveckling, förvaltning och drift av stora som små system på både MS platform och Linux i drygt 20 år. Robert håller ett 20-tal kurser och seminarier varje år samt pratar på konferenser över hela världen.
Robert driver nu Devrex Labs, sin femte startup sedan 1985. Devrex Labs utvecklar och supportar OrigoDB, en open source in-memory databas för NET.