This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Robin Ridderholt

Laget.se

Introduktion till F#

Robin kommer att prata om vad funktionell programmering är för något, lite historik kring det och även gå igenom då funktionell programmering passar bra respektive dåligt. Han går sedan vidare med att prata om F# och kort historik kring språket och vad det är för något. Vidare kommer ni att få höra om grundläggande delar av språket där vi tittar på allt från olika keywords, operatorer, datatyper och inbyggda funktioner i språket. Han avslutar sedan sessionen med att koda ett enkelt FizzBuzz exempel i F# där han också visar integrationen mellan C# och F# genom att skriva tester på min FizzBuzz funktion i C# och xUnit.

Robin Ridderholt

Robin är en driven systemutvecklare som gillar att jobba med hela stacken med allt från JavaScript, C#, F# och SQL. Robin jobbar sedan 4år tillbaka på laget.se med ansvar inom utveckling och arkitektur. Han driver även Swenug i Örebro.