This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Ulrika Malmgren

Magine

Vad får små barn att ljuga om sina betyg?

Visste du att det finns två olika sätt att se på sina förmågor och att dessa påverkar inte bara våra möjligheter att lära oss nya saker utan även vår vilja att hjälpa andra. Ja, till och med att ljuga om våra prestationer. Beroende på om du ser dina förmågor som statiska eller dynamiska kommer du att agera annorlunda när du stöter på motstånd eller står inför utmaningar. Detta påverkar inte bara dig utan även dina barn, dina vänner, ditt team och din organisation.

Ulrika berättar om sin historia från deprimerad och osäker tonåring till självsäker och uppskattad mjukvaruutvecklare. Hon drar paralleller till vårt dagliga arbete i våra team men också till hur våra organisationer belönar sina medarbetare. Kom på denna session om du vill förstå varför det känns som om alla andra verkar klara sig bättre än dig (eller varför vissa verkar tycka att du alltid klarar dig bättre än dem).

Ulrika Malmgren

Ulrika har förkovrat sig i testning i snart ett decennium och har arbetat med testning på en drös med olika produkter med både utforskande och automatisk testning. Hon har hållit kurs i agil testning samt håller presentationer och workshops på samma ämne. Hon står fast vid att för att skapa system utav god kvalitet behöver alla ta ansvar för kvalitet och prata om testning tidigt. Hon älskar att utforska sätt att nå dit. Även om testning är Ulrikas favoritämne är hon stolt över att kunna "prata programmering" och intresserar sig för det flesta ämnen när det kommer till mjukvaruutveckling.