This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Göteborg 2023.

Jakob Lithner

Squeed

Grafdatabas - många relationer på enklare sätt
Bankettsalen (2nd floor), Friday 10:05 - 10:55

Grafdatabaser är en ny storagetyp inom NoSQL världen. Det är den som de senaste åren växt klart mest, men är ändå relativt okänd för de flesta. Är man bara van vid vanliga relationsdatabaser så kan det först kännas litet främmande. Men om man bara förstår de grundläggande koncepten så är det lättare än man kan tro. Den marknadsdominerande grafdatabasen heter Neo4j och är ursprungligen utvecklad i Sverige. Jakob ger en bakgrund till grafdatabaser och förklarar hur de gör stor skillnad i rätt användningsfall. Frågespråket Cypher som används i Neo4j är ganska likt SQL, så om man bara förstår grunderna så är man snart igång. Med exempel visas hur man läser in data, bygger upp noder och relationer samt ställer frågor mot grafträdet. Avslutnigsvis visas hur grafdatabaser passar in i ett tiotal vanliga use case. Demokod finns för nedladdning så att man enkelt kan testa vidare själv.

Jakob Lithner

Jakob Lithner är utbildad lärare och har sedan jobbat mer än 20 år som fullstack utvecklare främst inom Microsoft. Han jobbar nu som konsult på Squeed i Göteborg. Jakob är alltid ivrig att lära sig nytt, både för att det är roligt men också för att kunna välja lämpligt verktyg för varje uppdrag. Han älskar databaser i alla former. Jakob strävar efter att förenkla och förtydliga i alla avseenden: kod, arkitektur, kommunikation och arbetsformer. Jakob är initiativtagare till det nationella forumet DevTribe för utvecklare som är passionerade för kod, designmönster och arkitektur.