Kristofer Nissbrandt

Squeed

Event sourcing: Bortom introduktionen

Event Sourcing är ett trevligt sätt att designa datalagring till sina applikationer. Men, vad händer när en event sourcad applikation går in i en underhållningsfas? Vad händer när man behöver "uppdatera" en eventdefinition, ta bort personlig information (ex GDPR), söka i data från flera aggregat eller när ett aggregat blir "för stort"?

I den här sessionen kommer Kristofer svara på de av de här frågorna, och ge potentiella lösningar. Han kommer att gå igenom koncept så som eventstorming, versionering av events, bygga läsmodeller, starkt eller svagt typade events.

Kristofer Nissbrandt

Kristofer arbetar som konsult inom .NET på konsultbolaget Squeed. Han har ett stor intresse av nya moderna tekniker och nya coola databaser. Kristofer har 10 års erfarenhet av .NET, med fokus på större distribuerade system och webbutveckling.