This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Kristofer Nissbrandt

Squeed

Event sourcing: Bortom introduktionen
Bankettsalen (2nd floor), Thursday 13:30 - 14:20

Event Sourcing är ett trevligt sätt att designa datalagring till sina applikationer. Men, hur bygger man system med event sourcing på riktigt och vad händer när applikationen går in i en underhållsfas? Vad händer när man behöver "uppdatera" en eventdefinition, ta bort personlig information (ex GDPR) eller när eventströmmarna blir för stora? I den här sessionen kommer Kristofer svara på de av de här frågorna, och ge potentiella lösningar. Han kommer att gå igenom koncept så som eventstorming, event design, versionering av events, process managers och snapshot.

Kristofer Nissbrandt

Kristofer arbetar som konsult inom .NET på konsultbolaget Squeed. Han har ett stor intresse av nya moderna tekniker och nya coola databaser. Kristofer har 10 års erfarenhet av .NET, med fokus på större distribuerade system och webbutveckling.