This pages is about Swetugg Stockholm 2019. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Simin Liu

How to make systems talk
Trekanten, Thursday 14:35 - 15:25

Sedan 2010 har jag arbetat med en rad olika roller, branscher och uppdrag med systemintegration i fokus. En återkommande utmaning, oavsett projekt och teknikstack, är kommunikation och samarbete över system- och organisationsgränser. Precis som det kan uppstå missförstånd mellan människor med olika bakgrund och kompetens så behöver ofta system med helt olika förutsättningar och världsbild förstå varandra och prata samma språk och det är där systemintegration kommer in.

Att integrera på ett effektivt och säkert sätt innebär en mängd olika aspekter att ta hänsyn till. Det kan till allt från rena tekniska frågor såsom val av kommunikationsplattform, strategier för informationsmappning och handskakningar till hur vi ska kommunicera förändringar eller hur vi hanterar när vi inte riktigt kan eller vill samma sak.

Jag kommer att prata om vikten av bra strategier för systemintegration och utmaningar med det. Genom exempel och erfarenheter från mina integrationsprojekt kommer jag gå igenom olika alternativ till hur man kan/bör integrera dem och vad som är viktigt att tänka på. Vi kommer titta på olika scenarion, hur de ledde till olika tekniska val och varför. Vi kommer gå igenom informationsmodeller, datamappning samt arkitektur och implementation av en Enterprise Service Bus från grunden.

Simin Liu

Sedan 2010 har jag arbetat med IT-konsult. Jag haft varierande uppdrag där jag fått jobba med olika tekniker, i olika roller och inom olika branscher. Just nu jobbar jag som teknisk projektledare och driver projekt med systemintegration i fokus.