This pages is about Swetugg Stockholm 2015. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Markus Johansson

Enkel Media

Umbraco 7 och AngularJS

I denna session kommer Markus Johansson att ta oss med under huven på senaste versionen av Umbraco CMS. Vi kommer att få lära oss hur redaktörsmiljön, som är byggd med AngularJS, enkelt kan byggas och ut modifieras för att bättre passa redaktörernas behov.

Markus Johansson

Markus Johansson har arbetat med webbutveckling på olika plattformar i snart ett decennium. De senaste åren har han varit extra aktiv i Umbraco-kretsar och är bland annat ”Official Umbraco Trainer” i Sverige. När Markus inte arbetar med kundprojekt i sitt företag Enkel Media agerar han ofta föreläsare på olika Umbraco User Groups och har bland annat sets på de årliga Umbraco-konferenserna i Danmark, Nederländerna, Belgien och Sverige.