This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Uppförandekod

Snabbversionen

Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg och inkluderande konferensupplevelse för alla - och vi är måna om att deltagare som bidrar till en ökad mångfald känner sig välkomna. En viktig förutsättning är att konferensen är fri från trakasserier - dvs uppträdanden som kränker någons värdighet - och det är den som påverkas som avgör om ett beteende känns ok eller inte. Sexuellt eller fördomsfullt språk och bildspråk ska undvikas i samtliga konferensens sammanhang, inklusive föredrag, workshops, fester, Twitter etc. Konferensdeltagare som - enligt arrangörens ensidiga bedömning - bryter mot dessa regler kan avvisas från konferensen utan återbetalning.

Den mindre snabba versionen

Det råder nolltolerans mot trakasserier på konferensen och vi ser särskilt allvarligt på trakasserier som har samband med kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion.

Trakasserier definieras här som ett uppträdande som kränker någons värdighet - oavsett om kränkningen sker direkt genom ett beteende som riktar sig mot en specifik person eller indirekt, genom olämpligt uppträdande i sammanhang som medför att det kränkande budskapet når den som illa berörs. Det är den som utsätts eller påverkas av ett uppträdande, som avgör om det känns harmlöst eller kränkande.

Begreppet omfattar bland annat ovälkomna eller olämpliga kommentarer med anknytning till - eller påträngande nyfikenhet avseende - kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion. Även oombedd sexuell uppmärksamhet i form av kommentarer eller gester utgör trakasserier, liksom oombedd eller ovälkommen beröring. Andra beteenden som kan omfattas av begreppet är exempelvis visning av sexuella bilder, avsiktlig skrämsel, förföljelse, oönskad fotografering eller inspelning, samt ihållande avbrott i föredrag eller andra aktiviteter.

Förutom rena trakasserier förväntar vi oss att deltagare uppför sig på ett sätt som bidrar till att konferensen upplevs som inkluderande av alla - oavsett kön, könsidentitet och -uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion. Att lufta sina fördomar om olika grupper, tillskriva individer egenskaper utifrån stereotyper kring grupper, samt att resonera kring vad som är ’normalt’ eller ’naturligt’, är typexempel på sådant som har en exkluderande verkan.

Deltagare som uppmärksammas på att ett beteende är ovälkommet, olämpligt eller kränkande, förväntas upphöra med detta omedelbart.

Om någon deltagare - enligt konferensarrangörernas ensidiga bedömning - ägnat sig åt trakasserier, så kan konferenspersonal utfärda en varning eller avvisa deltagaren från konferensen utan återbetalning.

Sponsorer förväntas värna om en inkluderande konferensmiljö och omfattas också av trakasseriförbudet. Sponsorer ska avstå från marknadsföring som kan bidra till att skapa en sexualiserad miljö på konferensen.

Om du känner dig trakasserad eller märker att någon annan är utsatt för trakasserier, vänligen kontakta konferenspersonalen. Konferenspersonal kan identifieras genom märkta tröjor.

Samtliga deltagare förväntas följa dessa regler på konferensen, eventuella workshops och konferensrelaterade sociala arrangemang. Riktlinjerna bör respekteras även på nätet medan konferensen pågår, under vissa omständigheter. Om det budskap som publiceras - till exempel på sociala medier - troligt dyker upp i de andra deltagarnas flöden eftersom det relateras till konferensen, så är det nämligen ingen större skillnad mot att yttra budskapet verbalt i lokalerna. Vi ber er därför att fundera över om det ni vill publicera riskerar att motverka en inkluderande miljö på konferensen - och i sådana fall använda gott omdöme, till exempel genom att begränsa spridningen eller kopplingen till konferensen.

Denna uppförandekod bygger på ett original från http://confcodeofconduct.com
Stort tack till Lina Flitig som hjälpt oss anpassa den för våra behov.
Texten är licensierad enligt Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


You can find an English version of this Code of Conduct at http://confcodeofconduct.com.