This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Anders Abel

Kentor

TDD i verkligheten

Konceptet med testdriven utveckling (TDD, Test Driven Development) introducerades av Kent Beck i slutet av 90-talet. Det är mer än 15 år sedan, men TDD är ändå inte så utbrett. De flesta utvecklare håller med om att TDD är något bra och något som de borde göra, men få gör det faktiskt själva.

Att göra TDD i en guide eller enklare övning är en sak, men när man kommer till en verklig koduppgift är det mycket svårare att använda TDD. Riktiga uppgifter i riktiga applikationer ger en nivå av komplexitet som gör det svårt att använda TDD, eller komma på hur man börjar. Men det är möjligt och det bevisas av existerande projekt som har blivit utvecklade med TDD.

Det här är en session som använder TDD för att implementera funktioner i ett par olika open source-projekt. Fördelarna med TDD visas liksom vissa nackdelar och hur man undviker dem.

En guidad rundtur i säkerheten i ASP.NET Core

ASP.NET Core är en nystart som bl.a. innehåller en ny flexibel säkerhetsmodell med en autentiserings-pipeline. Auktorisationen är också förbättrad med policy-baserad säkerhet som enkelt kan utökas. Data Protection kan användas för att säkert lagra känslig data i cookies och formulärfält. Det finns också hjälp för att hantera vanliga attackvektorer som cross site request forgery och cross site scripting.

För moderna webbapplikationer med mera avancerade behov kan man IdentityServer4 bäddas in i en ASP.NET Core-applikation för att utfärda tokens. De kan sen användas som bearer tokens mot REST-API:er.

Den här översikten förklarar vad som finns tillgängligt och visar praktiskt hur applikationer kan konfigureras för att använda de tillgängliga funktionerna.

Anders Abel

Anders Abel är chefskonsult på Kentor och jobbar med systemutveckling och systemarkitektur. Han började programmera som 9:åring, tycker fortfarande att det är lika roligt och vill fortfarande lära sig något nytt varje dag. Anders delar med sig av sina kunskaper på Stack Overflow, sin blogg Passion for Coding, genom föredrag på konferenser och user groups och är en Microsoft MVP.