This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Andreas Wänqvist

Simplygon

Lär känna Aurelia

Nej, inte Julius Ceasars mor - Aurelia Cotta, hon är borta sedan länge. Utan, JavaScript-ramverket Aurelia!

Men precis som Julius kära mor, som indirekt gav oss framsteg och utveckling, tar vi en titt på hur ramverket Aurelia kan hjälpa till i utvecklingen av din nästa app!

Vi tar en titt på Aurelia och försöker besvara "vad", "varför" och även en hel del "hur". Vi dyker ned i vad det är som gör Aurelia så Enterprise-vänligt. Som att använda TypScript för typ-säker JavaScript, hosting på .NET Core för enkel distribution till Azure, samt diskuterar hur du gör ditt nästa SPA-projekt testbart, komponent-baserat och underlättar återanvändning av kod.

Andreas Wänqvist

Andreas has been working in different positions within enterprise during the last 15 years. A few years ago his focus was on all things mobile, but now it has shifted towards building web systems. Due to being battle hardened by enterprise, he believes TypeScript or other type systems is good when developing JavaScript applications.

Andreas works for Simplygon, one of the worlds most important players in the 3D revolution, where he is architect and developer of a large web system.

The blog www.mobilemancer.com is Andreas playground for ideas, where most articles are suited towards helping developers get up and running with new technology.