This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Annika Sundqvist

Comprend

Design thinking eller UX+Dev=love

Annikas filosofi är att det inte är förrän en användare använder sig av en service eller tjänst som ett företag kan hämta hem önskade effekter av sin investering. Om mötet, mellan människa och UI, inte är “bra” uteblir effekterna och därför är UX/användarvänlighet “hårda” KPIer som bör tas på allvar. Det är inte bara designers som är ansvariga för detta utan hela teamet. Annikas session kommer att handla om Design Thinking och hur samtligas kompetenser och ansvar är viktiga för en lyckad service.

Annika Sundqvist

Annika jobbar i dag som UX-strateg och har jobbat med UX i över 10 år såväl nationellt som internationellt.