This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Daniel Hindrikes

Sogeti

Xamarin.Forms Deep Dive

Med Xamarin.Forms kan man bygga appar för iOS, Android och Windows med en delad kodbas, både för UI och affärslogik. Under den här sessionen går vi på djupet och visar hur man kan göra riktigt grymma appar med Xamarin.Forms.

Daniel Hindrikes

Daniel fastnade tidigt för utveckling för mobila plattformar och de möjligheter som finns att bygga appar och spel. Daniel är konsult på Sogeti som utvecklare och arkitekt och brinner för att bygga cross platform lösningar med målet att få en optimal upplevelse på varje plattform. Daniel är Microsoft MVP inom Windows Development.