This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Jonathan Jonsson

Decerno AB

Prestandaoptimering i SQL Server

Ibland går ju inte frågor så fort som man tänkt sig när de väl kommer ut i produktionsmiljön, jobbar man i en transaktionshanterad databas utan dirty reads är det ju lätt att frågor låser varandra...

Kommer gå igenom hur vi har koll på vilka frågor som är jobbigast för databasen, hur vi analyserar och ser vad man kan göra med dem. Ska man införa nya index skriva om frågorna, införa indexerade vyer eller vad ska man göra?

Ska man ta större grepp och komprimera databasen, vad ger det egentligen, partitionering när är det en bra ide? Column store index får man verkligen 10x prestandan? vad måste man offra för att det faktiskt ska ge något?

Utgår från vad som går att göra i SQL Server 2014.

Jonathan Jonsson

Jonathan Jonsson jobbar som konsult på Decerno AB. Han har jobbar med systemutveckling i över tio år, varav de senaste fem åren som systemarkitet. Han har expertkunnande inom SQL Server och .NET-utveckling. Dessutom är han kompetent inom AngularJS och en rad andra tekniker. På senare tid har han jobbat mycket med övervakning av miljöer och metoder för att förstå om något går dåligt redan innan telefonerna går varma.