This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Karl Adriansson

tretton37

Det är klart att vi jobbar agilt!

För att bygga rätt mjukvara för slutanvändaren behövs ett arbetssätt som uppmuntrar till samarbete. Under de senaste åren har agila arbetsmetoder blivit standard för hur vi arbetar i våra projekt. För att du ska lyckas med ett agilt arbetssätt räcker det inte med en agil arbetsprocess, du behöver även ha ett agilt förhållningssätt.

Är du så agil som du själv tror? Under sessionen kommer vi att titta närmare på vad det innebär att ha ett agilt förhållningssätt. Målet är att du ska få några nya insikter att ta med dig hem till ditt teams nästa retrospektiv.

Karl Adriansson

Karl har jobbat som systemutvecklare sedan 2003 och har under åren funderat mycket på var som gör ett lyckat mjukvaruprojekt. Vilken kod vi skriver är naturligtvis viktigt men hur vi samarbetar är minst lika viktig vilket har gjort att intresset för hur vi lyckas med båda delarna har växt till en hjärtefråga.