This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Kristofer Nissbrandt

Squeed AB

Eventsourcing och CQRS med EventStore

EventStore är en databas speciellt designad för att dra maximal nytta av Event sourcing. Det är en Open Source databas skriven i C#, som bygger på append-only writes och avancerad prenumerationsfunktionalitet.

Under den här sessionen så kommer Kristofer att gå igenom sina erfarenheter av systemutveckling där man har använt sig av databasen EventStore. Han kommer gå igenom grundkoncepten för designmönstren Event sourcing och CQRS, samt hur man använder mönstrena för att bygga skalbara system.

Kristofer Nissbrandt

Kristofer arbetar som konsult inom .NET på konsultbolaget Squeed. Han har ett stor intresse av nya moderna tekniker och nya coola databaser. Kristofer har 10 års erfarenhet av .NET, med fokus på större distribuerade system och webbutveckling.