This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Kristoffer Arfvidson

Basalt

Dataprotection by design - by law - Är du redo?

Dataprotection by design - by law - Är du redo?

2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, med den väntar även böter på 4% av din omsättning om du inte följer den. Samtidigt träder även en annan lag i kraft, säkerhetsskyddslagen, som definierar bland annat hur sekretess skall hanteras. - Vet du vad det innebär för dig som utvecklare eller arkitekt? Vi har tagit fasta på de viktigaste delarna som gäller just dig som utvecklare eller arkitekt och som kanske kan hindra dig från att göra enkla misstag som kan bli ödesdigert om det går fel.

25:maj 2018 träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen innebär att tidigare spretiga regelverk ersätts med ett enhetligt regelverk för hela EU. Samtidigt träder en annan lag i kraft, säkerhetsskyddslagen, som definierar bland annat hur sekretess skall hanteras.

Design och utveckling av applikationer som kan innehålla känslig data får en helt ny legal dimension - som kan innehålla både böter och krav på rapportering. Fokus flyttas i en del fall från företagsnivå ner på utvecklingsteamet och den enskilde arkitekten.

  • Är du förberedd på vad det innebär för dig?
  • Mycket mer data betraktas nu som känslig än tidigare, är ditt system redo?

Vi går igenom vad detta kan innebära för dig som arbetar som utvecklare/utvecklingsledare eller arkitekt och vilka nya krav som det kan behövas lösningar till.

Kristoffer Arfvidson

Kristoffer arbetar som lösningsarkitekt på Basalt och är i grunden en fullstack .NET utvecklare som började sina banor inom webbutveckling för att sedan gå över till utveckling inom desktop, client-server lösningar. Kristoffer älskar ny teknik och har pysslat med allt från att bygga kretskort baserade på piccar, egna larm system och smarta hem och IOT lösningar innan ordet IOT ens var uppfunnet. Till att bygga egna CRM system i ASP, designa kompletta IT system för stora företag och till att utveckla applikationer som används för att hantera våra sopor och renhållning. Kristoffer älskar dessutom utvecklingsmetodik och säkerhet. Kristoffer är en arkitekt som ser helheten och med sin breda tekniska bakgrund ser allt från slutanvändaren till säkerheten och förvaltningsbarheten i ett system. Idag arbetar Kristoffer med integrationslösningar för samhällskritisk verksamhet och försvarsmakten och är en van talare.