This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Måns Vestin

RaySearch Laboratories AB

Från stridsvagnar till strålkanoner

Det är lätt att tro att tekniken bakom onlinespel som Call of Duty och Battlefield inte har några likheter med moderna enterprise-system. Men i själva verket är många av problemen utvecklarna ställs inför likartade – och ibland kan vi till och med använda samma lösningar. Begrepp som CQRS, Eventual Consistency och Event Sourcing kan lika gärna appliceras på dataspelen som på medicinteknisk mjukvara. Vi går igenom hur RaySearch bygger sin nya mjukvara med hjälp av en service-orienterad event-driven arkitektur, och ser på likheter och skillnader gentemot nätverksarkitekturen i multiplayer-spelen.

Måns Vestin

Måns skrev sitt första dataspel 1983, på en ZX81 med 1 kilobytes minne. Under 11 års tid arbetade han som Technical Director på Dice, med det övergripande tekniska ansvaret för spel som Battlefield och Medal of Honor. De senaste fem åren har Måns jobbat på RaySearch Laboratories, och är nu huvudarkitekt för RayCare, ett helt nytt informationssystem för cancerkliniker.