This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2024.

Patrick Bladh

Basalt

Dataprotection by design - by law - Är du redo?

Dataprotection by design - by law - Är du redo?

2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, med den väntar även böter på 4% av din omsättning om du inte följer den. Samtidigt träder även en annan lag i kraft, säkerhetsskyddslagen, som definierar bland annat hur sekretess skall hanteras. - Vet du vad det innebär för dig som utvecklare eller arkitekt? Vi har tagit fasta på de viktigaste delarna som gäller just dig som utvecklare eller arkitekt och som kanske kan hindra dig från att göra enkla misstag som kan bli ödesdigert om det går fel.

25:maj 2018 träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen innebär att tidigare spretiga regelverk ersätts med ett enhetligt regelverk för hela EU. Samtidigt träder en annan lag i kraft, säkerhetsskyddslagen, som definierar bland annat hur sekretess skall hanteras.

Design och utveckling av applikationer som kan innehålla känslig data får en helt ny legal dimension - som kan innehålla både böter och krav på rapportering. Fokus flyttas i en del fall från företagsnivå ner på utvecklingsteamet och den enskilde arkitekten.

  • Är du förberedd på vad det innebär för dig?
  • Mycket mer data betraktas nu som känslig än tidigare, är ditt system redo?

Vi går igenom vad detta kan innebära för dig som arbetar som utvecklare/utvecklingsledare eller arkitekt och vilka nya krav som det kan behövas lösningar till.

Patrick Bladh

Patrick har i flera år arbetat med arkitektur och utveckling av IT-system med särskilda krav på säkerhet. Han har programmerat sedan barnsben och spenderar gärna sin fritid med lödkolven i högsta hugg. Är något av en foli.. säkerhetsnörd och uppskattar en bra CTF då och då. Idag är han säkerhetsarkitekt på Basalt AB som bygger IT-system för samhällsviktig verksamhet. Utöver arkitektrollen genomför han även säkerhetsgranskningar och penetrations- och sårbarhetstestning på konsultbasis.