This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Petter Wigle

Factor10

Hur du slutar med feature-brancher och börjar älska produktionsmiljön

När en ny feature ska utvecklas följer många en process liknande GitFlow. Man börjar med att skapa en branch i versionshanteringssystemet. Sedan utvecklas, testas och granskas koden i denna branch för att till slut mergas till huvudbranchen och därefter driftsätts den nya versionen i produktionsmiljön. Men är detta det bästa sättet att utveckla mjukvara på? Finns det andra sätt som kan göra att vi får ut programvaran snabbare till våra användare och med högre kvalitet?

Häng med på en terapisession för att bota din rädsla för driftsättningar! Vi kommer förklara hur du med några olika tekniker kan låta din kod möta riktiga användare innan den är färdig och hur du kan slippa ödsla tid på besvärliga merge-konflikter.

Petter Wigle

Petter Wigle har ett brinnande intresse för mjukvara, både att bygga den men också att hjälpa andra att utveckla bättre system. Han har under sin 20-åriga karriär arbetat i många olika domäner och miljöer, från programmering av inbyggda system via webbappar på .NET-plattformen till implementation av mikrotjänst-arkitektur för video-streaming.