This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Robert Folkesson

Active Solution

Federerad säkerhet med IdentityServer och ASP.NET Core

IdentityServer hjälper dig att använda protokoll som OpenID Connect och WS-Federation för att skapa Single Sign On-lösningar som fungerar i webbläsare, appar eller när olika servrar behöver kommunicera med varandra.

I den här sessionen går vi igenom hur du sätter upp en Single-Sign-On lösning med IdentityServer 4 som bygger på .NET Core. Vi kikar också på vad som är nytt i Core vad gäller Claims-baserad säkerhet, samt visar hur du kan integrera mot olika identitetstjänster som Azure AD, Google och Facebook.

Robert Folkesson

Robert har sysslat med olika former av Internet-relaterad utveckling och distribuerade system i över femton år och arbetar idag som teknisk chef på Active Solution. Tidigare arbetade han som arkitekt i utvecklar- och plattformsgruppen inom Microsoft Sverige, där han bl.a. tidigt hjälpte kunder och partners att migrera och bygga nya Windows Azure-baserade tjänster. Robert är en uppskattad och frekvent talare på utvecklarkonferenser som TechDays, Swetugg och DevSum.